ÅTER REGISTER

 

Information till Lagotto intresserade valpköpare.

Fler och fler personer som är intresserade av lagotto har frågor om höftleder när dom kontaktar mig. Därför önskar jag informera alla observanta valpköpare via min hemsida. 

Ni kan även läsa fakta information från SKK. Klicka på tassen nedan längst ner på sidan.

Den officiella rasklubben för Lagotto Romagnolo i Sverige har gjort bedömningen att inte rekommendera något hälsoprogram  angående höftledsröntgen.  År 2004 antog rasklubben en rekommendation att samtliga Lagotto som används i avel böra ha officiell känd höftledsstatus och vara ögonlysta.

Höftledsröntgen och armbågsröntgen förekommer på frivillig basis bland en del av våra svenska lagottouppfödare. Det kan vara intressant att veta att italienska uppfödare rekommenderar att vi röntgar  våra Lagotto Romagnolo som planeras att gå i avel. Det har förekommit hd fel inom rasen och det har existerat nära släktskapsavel hemma i Italien. 

Höftledsröntgade  Lagotto I Italien som genomför tryffelprov via den Italienska Lagotto klubben får 10 extra poäng när domarna  sammanställer slutpoängen vid arbetsproven.  

Den Italienska Lagotto Romagnoloklubben uppmuntrar alltså att  ägare och uppfödare bör röntga sina lagotto. Den italienska  rasklubben anser sålunda att det är av vikt att samla information angående rasens HD -status. 

Det förekommer att uppfödare låter hundar som har C eller D -höfter används i avel. Orsaken till detta är att dessa uppfödare bedömer att hunden är av sådan hög kvalité och bra i typ att hon/han anser att hunden arvsmassa kommer att tillföra och bredda avelsbasen i en  population.  Det intressanta är att avkomman efter dessa hundar med C -höfter och D -höfter kan lämna avkomma med  bra höfter. Likaväl som hundar med A höfter lämnar avkomma med C eller D höfter. Därför är det viktigt att så många som möjligt röntgar sina lagotto för att vi uppfödare skall kunna få faktainformation om rasens höftled status. 

En viktig information till Er som läser detta är att hundarna med hd- förändringar kan leva ett fullgott och långt liv som sällskaphund beroende på ras. En hund med lindrig eller måttliga förändringar förvandlar inte en hunds livskvalité, den springer och leker som alla andra hundar. En hund men större HD -avvikelser bör i förebyggande syfte undvika kraftansträngande aktiviteter som agility, cykelmotion.   

Min personliga övertygelse har alltid varit att uppfödare skall avla på hundar som är HD -röntgade, arm -bågsröntgade och ögonlysta avelsdjur.  (vi uppfödare kallar det känd HD-armbågs-ögon status) eftersom uppfödaren då vet vad han/hon har att rätta sig efter. Även om det officiella avläsningsresultat inte blev som uppfödaren hade hoppas på så är det bättre att veta fakta än att gissa och avla i blindo.

Sammanfattning:  Vi bör låta våra avelsdjur genomgå de mätbara undersökningar som veterinärerna har att erbjuda oss uppfödare. Resultaten skall offentiggöras i SKK hunddata.

De uppfödare som avlar på helt okontrollerade föräldradjur utan vetskap om hundens höftleder, armbågar eller ögon-status kan i det hemskaste scenario i praktiken avla i flera generationer på föräldradjur som kanske har dålig syn eler de sämsta höftlederna eller  armbågar enligt SKK avläsningskala.

Kennel Imperie´s har alltid röntgat höfter, armbågar samt ögonlyst alla sina egna avelsdjur innan dom används i avel. Allt i förebyggande syfte. Imperie´s använder endast hanar med känd höftledsstatus. 

Trots detta kan man som uppfödare inte lämna garantier på att valpen inte kommer att utveckla höftledsfel.  Hundar är som vi människor, det är inte många som växer upp till praktexemplar och fullkomlighet. 

HD fel är en ganska vanlig åkomma bland olika raser. En del rasklubbar har efter en tid tvingats införa hälsoprogram eller bekämpnings -program för att försöka minska förekomsten bl.a.  av HD fel. Bekämpningsprogram förhindrar att uppfödare avlar på hundar som är belastade med hd fel. I praktiken innebär det att uppfödare av raser där  rasklubbarna har nödgas införa bekämpningsprogram inte kunnat registrera valparkullar efter O-röntgade föräldradjur. 

Detta hände bl.a. när raserna Chow Chow,  Collie, Golden Retriever, Labrador, Nova scotia duck tolling retriver och Schäfer ökade i popularitet. Efterfrågan blev större än tillgången. Uppfödare såg sin chans att tjäna lättförtjänta pengar på en ras som snabbt ökade i popularitet.  

Hoppas att detta inte behöver drabba våran ras Lagotto Romagnolo.

En rasklubb kan också sätta upp minimikrav på avelsdjuren för att uppfödarna skall kunna få valphänvisning via den egna rasklubben. 

Tex. att uppfödare som vill få valphänvisning via den egna auktoriserade rasklubben måste uppfylla minimikraven som rasklubben har satt upp. Exempel kan det vara  att föräldradjuren skall ha känd hd -status och kanske varit officiellt utställda.  

Detta var en mycket kort information till intresserade.

Ovanstående synpunkter är min egen uppfattning, som delas av många. En del andra uppfödarkollegor är av annan åsikt. Det gemensamma för oss som arbetar med rasen Lagotto Romagnolo är ändå  att ingen av oss uppfödare medvetet vill avla  fram sjuka individer som långsiktigt förstör och förändrar rasen.   

Jane