Nedanstående text kopierat.   

Källa: Information om röntgenkontroll av leder , SKK
 

Höftledsdysplasi är en felaktig utveckling av höftleden , och det
är en relativt vanlig åkomma hos de större hundraserna. Det
förekommer även hos en del mindre raser. 

Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid , och först när skelettet är moget kan man med god säkerhet bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen. HD innebär att höftledsskålen är för grund eller för platt , och därmed passar inte höftledskulan i skålen. Höfteldsdysplasi ger förr eller senare upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen kan ses på röntgenbilden men mycket snart tillkommer benpålagringar som kan urskiljas relativt enkelt. Dessa pålagringars storlek och utbredning är ett relativt gott mått på graden av broskförslitning i leden. Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ibland till att höftleden blir helt deformerad hos den gamla hunden.
Detta gör att röntgenbilder av gamla hundar med kraftiga
pålagringar inte går att bedöma ur dysplasisynpunkt.

För att höfterna ska bli offentligt bedömda hos SKK och resultatet skall kunna införas i SKKs veterinärregister , skall hunden vara minst 12 månade gammal. (för en del större raser 18 mån.)

Man graderar HD på följande sätt:

A - utan anmärkning
B - ej dysplasi
C - lindrig dysplasi
D - måttlig dysplasi
E - kraftig dysplasi

Varför ska jag röntga min hund?

För din hund:
Först och främst är det viktigt att veta hundens HD - status för
hundens skull. Om din hund har HD kan den ha ont. Vill man träna aktivt med sin hund , är det bra att känna till dess HD - status. Hård motion , hinderlöpning och dragning med pulka bör undvikas  åtminstone för hundar med grövre dysplasi. En övervikt hos hunden ger en ökad belastning på höfterna.

För rasens skull:
Höftledsdysplasi är ärftligt. Hundar som själva har HD lämnar
oftare avkomma med dysplasi än hundar med normala höfter.
Också hundar med normala höfter kan lämna avkomma med dysplasi. Riskerna för att detta ska ske ökar om dess föräldrar och / eller kullsyskon har HD. Hundar med höftledsdysplasi bör därför inte användas i avel. Detta gäller alla grader
av dysplasi och oavsett om hunden själv visar hälta eller inte. Det faktum att hunden har en felutvecklad höftled ökar riskerna för att avkomman skall få höftledsdysplasi av både lindrigare och gravare former.

Har hunden med HD ont?

Det finns hundar som har lindrig dysplasi som visar tecken på smärta , medan hundar med kraftig dysplasi kan vara helt symptomfria.
Hundar med lindrig dysplasi visar kanske inga tecken på smärta när den är ung , men får som regel med tiden pålagringar i leden
och kan få inskränkt rörelseförmåga när den blir äldre. Hundar
med måttlig och höggradig dysplasi kan också visa lite besvär eller
vara kliniskt friska , men kan utveckla svåra tecken på smärta och
rörelseinskränkning , särskilt då de blir äldre.
Generellt sett har hundar inom småhundsraserna mindre
problem av höftledsfel än större och tyngre hundar.

Kostnad för bedömning av röntgenbild , registrering och
arkivering uppgår till 125 kr. Den som samtidigt röntgar
flera leder - på samma hund - betalar 190 kr för 2 st. leder (t.ex.
HD och AD) och 240 kr. för 3 - 5 st. leder (t.ex. HD , AD och knän).
(AD = armbågsledsarthros , reds.anm).

 källa: Information om röntgenkontroll av leder , SKK