Imperie's Harpo Hart
Svensk utställnings Champion 2014
Alltid
konkurrens med Sveriges vinstrikaste hanar!
Harpo är född 2012

Föräldrarna är
Imperie´s Peghi Palm
&
Dansk UCH, Dansk vinner -11, 
Finsk, Svensk Utställnings champion
Magic Storm's Gazton Af Contezza.