Svensk, Norsk  & Danska Utställnings Champion blir titel Nordisk Utställnings Champion
Imperie´s Roberto Ro´M
assimo
Han har vunnit Bäst I Rasen och placerat sig i Gruppfinaler.
Sveriges andra vinstrikaste hane 2010
 Massimo är född  2006
 Föräldrar
Imperie ´s La´Bella  Luna   Bonebreake Comagnone