Imperie´s  Ricco Russelone
Har  två Certifikat 
Ricco har vunnit 
Bäst I Rasen och Bäst I Motsatt Kön på Svenska Kennel Klubbens Utställningar.
Ricco är bror med
Ragazza Romantica
&
Roberto Ro´Massimo
Ricco är född 2006
Föräldrarna är
Imperie ´s La´Bella  Luna   & Bonebreake Comagnone