Imperie´s Kitty Ki´Prada
Certifikat i Köping 2012 & reserv CACIB
Kitty Ki'Prada är född 2009
Föräldrarna är

Imperie's Peghi Palm
&
Imperie's Nimo Noberto