Imperie´s  Mo'Hanas  Octavia
Har  Certifikat   på utställning
Occie är född 2005
 Föräldrar
Imperie's Mocca Mo'Hanah och Italienaren Giove