La´Familia 

Back

Nidgella & Totte kullen föddes  2008-11-22
Per, Per-Olov och Anna  Wi-Waldo  Sthlm Anne Charlotte & Håkan med Wi´Stella Sthlm
Karin med Winnipi Åland Marie, Ove & sonen Samuel med Wimza Sthlm

Patrik, Johanna, Wilma och Wiggo Sthlm

Marie & Jörgen  med Wippa Jönåker

Gunilla & Peter Billing med Willow Sthlm Mona & Anders Unell  med Wa´Nilla Arboga